O mnie

11 lat pracowałem w oddziale stacjonarnym (zamkniętym). Praca w takiej placówce daje możliwość solidnego poznania pracy terapeutycznej. Terapeuta towarzyszy człowiekowi uzależnionemu w pierwszych, często najtrudniejszych chwilach w okresie odstawienia alkoholu. Do zadań terapeuty należy wspólnie z pacjentem przetrwać te trudne momenty.

 

W moim przekonaniu jedną z najważniejszych cech skutecznego terapeuty, oprócz solidnego przygotowania merytorycznego, jest zwykła, ludzka życzliwość. W swojej pracy kieruję się wiarą w człowieka. Uważam, że każdy człowiek posiada potencjał i zasoby, które pozwalają poradzić sobie z przeróżnymi problemami. Moim zadaniem jest pomoc w wydobyciu owych naturalnych umiejętności. Żeby skutecznie pomagać innym, trzeba najpierw uporządkować własne wnętrze, dlatego ukończyłem w Warszawie w Instytucie Psychologii Zdrowia Program Rozwoju Osobistego. Mam za sobą 2,5 letni okres własnej psychoterapii indywidualnej.

W ramach zdobywania kwalifikacji zawodowych ukończyłem studia magisterskie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W drodze do uzyskania certyfikatu specjalisty uzależnień zrealizowałem staż specjalistyczny W ZLU Charcice oraz 75 godzin superwizji. W roku 2009 uzyskałem certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

W swojej praktyce zawodowej uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach, które poszerzały moją wiedzę dotyczącą pomagania ludziom w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Pracowałem w poradniach, w których realizowany był program terapii uzależnień. Przez szereg lat byłem prowadzącym i współprowadzącym Warsztaty konstruktywnych umiejętności społecznych. Prowadzę też inne warsztaty, między innymi: Trening rozpoznawania, nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć, Trening konstruktywnych sposobów budowania poczucia wartości, Trening radzenia sobie ze złością i agresją, Trening asertywności i wiele innych.

Spore doświadczenie dała mi współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami, które zajmują się problemami społecznymi. W swojej praktyce zawodowej byłem zapraszany do różnych projektów społecznych. Brałem udział w realizowaniu projektu pt. „Kreatywny Humanista” W Wyższej Szkole Humanistycznej. Dwukrotnie byłem powołany na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Szczecinie. Jednak najbardziej preferowaną formą działalności terapeutycznej jest dla mnie indywidualna praca z pacjentem. Powstanie specyficznej więzi z drugim człowiekiem pozwala mi skuteczniej pomagać.

Od wielu lat skutecznie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA oraz członków rodzin osób uzależnionych.

Prywatnie jestem człowiekiem pogodnym, wolny czas poświęcam rodzinie. Za największą mądrość życiową uważam umiejętność odróżnienia rzeczy istotnych od nieistotnych. Fascynuje mnie odkrywanie tej prawdy. Lubię czytać i prowadzić aktywny tryb życia.”

Potrzebujesz pomocy?

Pomogłem już setkom osób. Tobie też pomogę!

Istnieje możliwość umówienia konsultacji online

Zadzwoń!