Nawroty w chorobie alkoholowej – jak im zapobiec?

Alkoholizm to choroba o przewlekłym charakterze. Oznacza to, że ktoś, kto raz uzależnił się od alkoholu pozostaje uzależniony już do końca życia. Dobrze prowadzona terapia uzależnienia pozwala jednak zachować abstynencję. Pojawia się pytanie co zrobić, aby nawroty choroby alkoholowej w Szczecinie nie miały miejsca.

Jakie czynniki wyzwalają nawroty choroby alkoholowej Szczecin?

Podczas terapii uzależnień osoba uzależniona od alkoholu uczy się rozpoznać czynniki ryzyka nawrotu choroby alkoholowej. Chodzi o tak zwane wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne, które w każdym przypadku mogą być nieco inne. Umiejętność ich identyfikacji pozwala ograniczyć ryzyko powrotu do picia. Do wyzwalaczy zewnętrznych zalicza się najczęściej:

  • osoby, którymi uzależniony spożywał alkohol przed terapią;
  • miejsca kojarzące się z alkoholem;
  • widok butelek z alkoholem;
  • widok osób spożywających alkohol;
  • sytuacje, w których osoba uzależniona najczęściej piła.

Wyzwalacze wewnętrzne to, które związane są z nastrojem i emocjami osoby uzależnionej. U jednych osób będzie to więc smutek, u innych złość, u jeszcze innych wyzwalaczem wewnętrznym będzie uczucie radości.

Co zrobić, aby nie wrócić do picia?

Terapeuci uzależnień zgodnie wskazują, że zadaniem osoby uzależnionej jest przede wszystkim unikanie wyzwalaczy zewnętrznych. Bardzo ważne jest także wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwalaczami wewnętrznymi. Uzależnieni uczą się tego na terapii. Pomocne okazują się być rozmaite grupy wsparcia, a także warsztaty i treningu. Bardzo często osobom uzależnionym zaleca się udział w treningach asertywności, podczas których uczą się oni odmawiania. Często nawroty wiążą się z trudnymi sytuacjami życiowymi, na przykład kłopotami w pracy czy konfliktami z partnerem. Dlatego tak ważne jest wypracowanie efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Nawroty w chorobie alkoholowej w Szczecinie są możliwe do uniknięcia. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest wcześniejsze przejście profesjonalnej terapii uzależnień i zdobycie umiejętności radzenia sobie z wyzwalaczami zewnętrznymi i wewnętrznymi.